DOKÁZALI JSME

Většina z nás si již možná nevybavuje, jak naše obec vypadala před osmi lety. Připravili jsme pro vás porovnání vzhledu některých míst předtím, než se naši zástupci začali plně věnovat chodu obce. Od té doby byla realizována řada projektů pro zlepšení komfortu a kvality života v obci Herink. V posledních volebních obdobích se realizovaly projekty v celkové hodnotě přesahující 60 miliónu korun. Na většinu z nich se podařilo zajistit dotace v celkové hodnotě dosahující téměř 40 miliónu korun. Přes všechny uskutečněné investice se nám podařilo vytvořit finanční zásobu ve výši 30 miliónu. Tyto prostředky chceme použít na další investice v obci. Díky těmto námi realizovaným projektům se výrazně rozrostla a zkvalitnila infrastruktura v obci a tím mimo jiné došlo k několikanásobnému zhodnocení nemovitostí nás všech.

Zde je porovnání stavu některých míst v obci před tím, než jsme začali realizovat projekty pro občany. Kromě fotodokumentace si níže můžete přečíst podrobnější informace o realizovaných projektech.

Náves před rekonstrukcí
Náves před rekonstrukcí
Náves po rekonstrukci
Náves po rekonstrukci
Retenční nádrž v ulici Do Višňovky
Retenční nádrž v ulici Do Višňovky
Retenční nádrž nyní
Retenční nádrž nyní
Ulice Hlavní před výstavbou chodníků
Ulice Hlavní před výstavbou chodníků
Bezpečné spojení pro pěší v ulici Hlavní
Bezpečné spojení pro pěší v ulici Hlavní
Ulice Radějovická před úpravou
Ulice Radějovická před úpravou
Bezpečný průchod k autobusovým zastávkám v Radějovické
Bezpečný průchod k autobusovým zastávkám v Radějovické
Zázemí pro občany před několika lety
Zázemí pro občany před několika lety
Nová mateřská škola
Nová mateřská škola
Nová mateřská škola a multifunkční hřiště
Nová mateřská škola a multifunkční hřiště

MATEŘSKÁ ŠKOLA


Přes obtíže související s přípravou projektu výstavby mateřské školy se podařilo  naplnit původní záměr a mateřská škola pro 48 dětí byla uvedena do provozu v září 2020. 

Zároveň se podařilo získat finanční prostředky ve výši 21 milionů Kč z Evropských fondů. Díky tomu jsme minimalizovali finanční zátěž obce. Mateřská škola je dnes využívána na maximum své kapacity. 

KRUHÁČ HERINK DOBŘEJOVICE


Pro zlepšení bezpečného napojení obce na hlavní komunikace se podařilo ve spolupráci s obcí Dobřejovice a Jesenice dokončit projekt na vybudování kruhového objezdu na křižovatce mezi naší obcí a Dobřejovicemi. Realizace byla financována a zajištěna Středočeským krajem.

INTERNET PO OPTICE


Připojení k internetu je dnes samozřejmostí. Podařilo se nám zajistit špičkové připojení, které současná technologie umožňuje - díky zasíťování obce propojením optickými kabely jsme zajistili přístup občanů k vysokorychlostnímu internetu.

NÁVES


V místě současné návsi se do roku 2017 nacházely nevzhledné budovy soukromé stavební společnosti.

Proto jsme zahájili práce na projektu vybudování návsi. Základem byla architektonická studie a konzultace s občany na veřejném projednání.

V současné době je náves využívána mimo jiné jako místo pro setkávání občanů a konání místních slavností.

CHODNÍKY


Realizovali jsme vybudování chodníků v ulicích Radějovická a Hlavní. Před realizací jsme zajistili nezbytný nákup pozemků pro tyto chodníky.

Pro zlepšení průchodnosti obcí jsme zajistili výstavbu chodníků i uvnitř obce, například v ulici Do Višňovky.

Usnadnění průchodu obcí jsme zajistili výstavbou propojovacích cest a můstků mezi jednotlivými lokalitami obce.

Ve spolupráci s obcí Popovičky došlo k vybudování cyklostezky propojující naše dvě obce.


ZÁZEMÍ PRO OBČANY


V průběhu našeho působení v obci jsme zajistili a podpořili:
- intenzifikaci čistírny odpadních vod,
- vybudování 3 dětských hřišť v nově budovaných lokalitách,

- nové multifunkční hřiště s osvětlením,
- prodejnu smíšeného zboží,
- dostavbu areálu Stodola Herink,
- konání kulturních akcí, které se staly tradiční součástí života obce například Vinobraní.

SLUŽBY A BEZPEČNOST


V současném volebním období jsme navýšili počet autobusových linek.

Zajistili jsme službu obecní policie a byl nainstalován kamerový systém dohlížející na centrum obce.

Domácnosti mají možnost individuálního třídění bioodpadu, plastu a papíru.

Vybudovali jsme retenční nádrž a zprůchodnili meliorační zařízení, které by mělo výrazně snížit dopady přívalových dešťů. 

VZHLED A ÚDRŽBA OBCE


Pořídili jsme techniku na údržbu obce. Zaměstnali jsme stálého pracovníka na údržbu.

Zvelebili jsme zeleň u příjezdu do obce od Dobřejovic.

Ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy jsme vysadili přes sto stromů pro obnovu zeleně v obci.

Nainstalovali jsme lavičky a odpadkové koše včetně sáčků na psí exkrementy.

ÚZEMNÍ PLÁN


Územní plán je hlavním dokumentem, kterým se řídí obec při svém rozvoji. Na základě námi schváleného územního plánu nedojde k rozšiřování průmyslových areálů a komerční výstavby, které negativně ovlivňují život v obci. 

Díky nastaveným podmínkám nebude docházet ke stavbě bytových domů, dvojdomů a domů o více bytových jednotkách. Díky tomu tak nedojde k dalšímu zahušťování zástavby a snižování komfortu bydlení v obci.

Vytvořte si webové stránky zdarma!