MÁME ROZDĚLANÉ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA


Zásadním problémem naší obce je zajištění dostupnosti základní školní docházky. Při velikosti naší obce je téměř nereálné zajistit vlastní základní školu.

Vzhledem k našim zkušenostem z posledních let při umisťování dětí do základních škol v okolních obcích jsme dospěli k závěru, že není možné řešit tento problém individuálně každý rok.

Proto jsme zahájili jednání s ostatními obcemi o zřízení společné svazkové základní školy, která by tento problém vyřešila na několik desetiletí.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ


S ohledem na stále se zvyšující ceny energie jsme prosadili kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v obci.

Na tuto rekonstrukci se podařilo zajistit dotaci ve výši 2,5 milionu Kč. V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace.

Díky této investici obec ušetří za energie a následné platby 70 % stávající ceny za provoz veřejného osvětlení.

PUMPTRACK


Myslíme nejen na naše nejmladší obyvatele, ale i na teenagery a jejich vyžití.

Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který je možné projíždět i bez šlapání. Okruh je tvořený vlnkami a klopenými zatáčkami.

Právě takové hřiště vznikne na okraji obce. V současné době probíhá stavební řízení.

I na tento projekt jsme požádali o dotaci ve výši 80 % ceny projektu. Díky tomu ani tento projekt významně nezatíží rozpočet obce.


CYKLOSTEZKY


Projekt vybudování propojení naší obce s městem Jesenice povede kolem čističky a zajistí napojení na stávající cestu v Osnici.

To umožní bezpečné spojení na stávající síť cyklostezek na západ od naší obce.

Tento projekt bude financován z fondu Státního pozemkového úřadu a bude pro obec nulovou finanční zátěží.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU


Ve spolupráci s městem Jesenice se podařilo zajistit navýšení dodávek vody potřebné pro všechny naše občany.

Kolísání tlaku vody vyřešíme posílením přečerpávací stanice na okraji naší obce.

Přesto, že tato investice nepředstavuje zásadní výdaj, přispěje ke zvýšení životního komfortu všech občanů obce i v horských oblastech na periferii Herinku :-)

RELAXAČNÍ ZÓNA


Na základě veřejné ankety jsme přikročili k realizaci workoutového a klidového prostoru v lokalitě Za Rybníkem. Zde budou mít občané možnost trávit volný čas nejen aktivním způsobem. Vzhledem k relativně nízkým nákladům a nemožnosti čerpat dotace na více projektů podobného charakteru (PUMPTRACK) plánujeme tento projekt hradit z vlastních zdrojů.

Vizualizace rozdělaných projektů

PUMPTRACK

KLIDOVÁ ZÓNA V LOKALITĚ ZA RYBNÍKEM

Vytvořte si webové stránky zdarma!