NAŠI KANDIDÁTI

Ing. Karel Zeman, 41 let kandidát na starostu

V posledních 8 letech se naplno věnuje roli starosty. Zasadil se o výstavbu multifunkčního hřiště, mateřské školy a přípravu projektů vybudování návsi a přípravu projektu na vybudování chodníků v obci. Za dobu svého působení v této funkci si značně prohloubil znalosti v oblasti problematiky řízení obce a zákonů s tím souvisejících. Ve svém volném čase dostudoval v roce 2022 vysokou školu finanční a správní a obor managment rozvoje měst a regiónů. Pravidelně sestavuje rozpočet obce. Dokázal si vybudovat velmi dobré kontakty a postavení u nadřízených orgánů veřejné správy, místních firem a okolních obcí. Mnoho času věnuje setkávání se s občany a získává podněty pro svoji další práci. Svoji funkci bere velmi zodpovědně, a proto mu není žádný názor nebo podnět lhostejný. 

Ing. Miroslav Masopust, 39 let

Místostarosta. Zastupitel, pověřený dohledem nad výstavbou v obci. V uplynulých volebních obdobích se angažoval zejména v oblasti stavební a to například v projektech nové návsi, retenční nádrže, multifunkčního hřiště, mateřské školy atd. Dále prosadil plánovací smlouvy s developery, ze kterých pro ně vyplývají zavazující kompenzace pro obec - finanční vyrovnání, vybudování dětských hřišť, chodníků apod. V soukromém pracovním životě působí jako projektový manažer ve výstavbě velkých bytových a komerčních projektů, ale také jako stavební dozor soukromých subjektů.

Ing. Martin Havlíček, 58 let

Zastupitel. Pracuje v IT Ministerstva zemědělství, zastupuje Českou republiku v různých pracovních skupinách pro využití dálkového průzkumu Země při Evropské komisi. Jeho přednostním zájmem je rozvoj občanské vybavenosti obce s prioritou propojení obce s okolím a v neposlední řadě zajištění základního vzdělávání pro naše občany. Pro práci v zastupitelstvu nabízí především zkušenost v jednání s orgány státní správy a znalost zákonů v oblasti veřejných zakázek.

Mgr. Tomáš Brhel, 57 let

Vystudoval teoretickou fyziku, ale pracoval léta v bankovnictví v oblasti řízení tržních rizik. Nyní již dvacátým rokem pracuje ve farmaceutické společnosti na pozici treasury a také jednatele dceřiných společností. Zastupitelem je od roku 2018. Podílel se na zpracování projektu péče o zeleň a tato oblast je mu nejbližší i pro pokračování v postu zastupitele. Z dalšího si bere za cíl projekt omezení světelného smogu a snížení energetických nákladů obce. Rád fotí, nalézá nové turistické stezky a vzhlíží k vertikálám, ať už v podobě Dolomit nebo životní filozofii. Je ženatý a má 5 již odrostlých dětí. 

Zdeněk Zachař, 49 let

Od r. 2014 doposud zastupitelem obce. Pracuje v letecké firmě AERO Vodochody AEROSPACE a.s. na pozici kontrakt manažera v oblasti pozáruční podpory zákazníků, především Armády České a Slovenské republiky. Má zkušenosti v jednání s orgány státní správy a znalost zákonů v oblasti veřejných zakázek. Je zástupcem starosty SDH Herink a členem výjezdové jednotky. Jako zastupitel by se i nadále chtěl aktivně podílet na nových projektech obce, starat se o její vzhled, zajistit kulturní vyžití občanů, obnovení tradic a rozvíjení hasičského sboru obce. Jeho zálibami jsou hasiči, vysokohorská turistika a hudba. 

Jiří Horák, 47 let

Je majitelem úspěšné firmy. Své zkušenosti z podnikání by rád věnoval obci v rámci komunikace s místními podnikateli. Aktivně se věnuje sportovním činnostem a zároveň se podílí na jejich organizaci. V roli zastupitele se chce věnovat volnočasovým aktivitám nejen pro mládež. 

Martin Petráš, 36 let

Projektový manažer v IT s dlouholetou praxí v soukromém i korporátním prostředí. Majitel firmy zabývající se zabezpečením nemovitostí a komerčních objektů kamerovými systémy. V rámci zastupitelské činnosti by rád napomohl zlepšení a zefektivnění komunikace s veřejností a prezentaci obce na sociálních sítích včetně přípravy grafických materiálů.

Bc. Martin Kováč, 34 let

V rámci zastupitelské činnosti by se chtěl věnovat rozvoji možností volnočasových aktivit, automatizaci fungování obce a zároveň by chtěl pomoci s rozšířením zeleně v obci a její údržbě. Pracuje v produktovém managementu, kam se posunul po 10 ti letech v IT oblasti, kde působil na různých pozicích od programátora až po IT architekta převážně v korporátní sféře. 

Mgr. Martin Suchánek, 43 let

Studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy obor biologie - tělesná výchova. V obci bydlí sedmým rokem a rád by v zastupitelstvu pomohl dále rozvíjet obec po stránce kulturního vyžití a starosti o pohodlné zázemí v obci pro rodiny s dětmi. Je majitelem úspěšné firmy podnikající v poštovních službách. Má rád práci s dětmi, sportovní aktivity všeho druhu a rád pracuje s lidmi a organizuje pro ně zábavu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!